Privacy Policy

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens RoLink Services verzamelt en gebruikt en met welk doel dat wordt gedaan.

Daarbij respecteren wij de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze klanten en gebruikers, maar hebben we soms persoonlijke gegevens nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens er worden gebruikt en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de relevante wetgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, om functionaliteit van de website te verbeteren. Wat een cookie is kun je lezen op Wikipedia. Sinds 5 juni 2012 is het wettelijk verplicht  toestemming te vragen indien deze website een cookie wil gebruiken om surfgedrag (Google Analytics), advertentieprofielen, etc., bij te houden en deze door te geven aan adverteerders, andere websites, etc. Deze cookies worden tracking cookies genoemd. Deze website maakt GEEN gebruik van tracking cookies.

Webstatistieken

Wij maken geen gebruik van online diensten zoals Google Analytics; wij beschikken over software dat op onze eigen server staat.

Ook worden de door jou verstrekte gegevens in het formulier niet gekoppeld aan bezoekersstatistieken. De bezoekersstatistieken, waaronder het loggen van IP-adressen, worden louter en alleen gebruikt voor het meten en analyseren van bezochte pagina's en kunnen niet herleid worden naar persoonlijke informatie.

Privacybeleid RoLink Services

RoLink Services garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Deze gegevens kunnen wij gebruiken voor:

 • het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening
 • het jou kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • het jou informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • RoLink Services verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Verder verwerken we IP adressen om er voor te zorgen dat onze websites goed functioneren en deze te beschermen tegen kwaadwillenden.

Verwerking van persoonsgegevens

RoLink Services verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of

omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij verwerken bijvoorbeeld:

 • Klanten
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Foto’s en video’s
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en
 • telefonisch.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

RoLink Services bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@rolinkservices.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Privacybeleid andere websites

Op www.rolinkservices.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende websites.

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar mail@rolinkservices.nl. Ook als je vragen hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen kun je dit e-mailadres gebruiken.